University of Zilina
 
Domov | O nás | Kontakt
 
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
 
O projekte Špecifický cieľ 1 Špecifický cieľ 2 Špecifický cieľ 3 Špecifický cieľ 4 Publikácie Na stiahnutie
 
Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
 
   
 
  O projekte
  Špecifický cieľ 1
  Špecifický cieľ 2
  Špecifický cieľ 3
  Špecifický cieľ 4
  Publikácie
  Na stiahnutie
 
     
 
  
Vitajte na stránkach
 
     
 
Dovolte aby sme Vás privítali na stránkach Centra excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty.

Cieľom je vybudovanie centra excelentnosti pre výskum a vývoj v oblasti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty. Projekt podporuje vysokoko kvalifikované výskumno-vzdelávacie kolektívy, ktoré sú rozdelené podľa zamerania do špecifikých cieľov:

  1. Výskum a vývoj nových perspektívnych štruktúr výkonových polovodičových meničov.
  2. Výskum a implementácia nových sofistikovaných riadiacich algoritmov pre výkonové elektronické systémy na pohybové aplikácie (meničové elektrické pohony).
  3. Výskum metód a spôsobov obmedzenia nežiaduceho spätného vplyvu výkonových polovodičových meničov na napájaciu aj spotrebiteľskú sieť, vrátane EMC.
  4. Výskum a vývoj materiálov pre komponenty výkonových elektronických systémov

Cieľom centra je podporiť integráciu mladých výskumníkov, excelentných pracovíck a pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce v oblasti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty.

Takto stanovené ciele sú v súlade s hlavným cieľom výzvy 2.1 Operačného programu VaV – Zvýšenie kvality výskumných pracovísk a podpora vybudovania centra excelentnosti.

Iniciátorom prekladaného projektu je Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Za účelom kvalitatívnejšieho naplnenia stanovených cieľov boli k spolupráci na projekte prizvaní riešitelia z Technickej univerzity v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Štruktúra centra excelentnosti

 

 
     
      © CEVES Všetky práva vyhradené